rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Rok 2023
Posiedzenie Zgromadzenia MZKZG z 21 czerwca 2023 r.

Nagrania z obrad Zgromadzenia MZKZG:

  1. nagranie z obrad - WIDEO;
Uchwała nr 3/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej wotum zaufania za rok 2022
Data publikacji: 2023-07-31
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 21 czerwca 2023 r. - Uchwała nr 3/2023
Data publikacji: 2023-07-31
Uchwała nr 4/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2022, sprawozdania finansowego za rok 2022
Data publikacji: 2023-07-31
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 21 czerwca 2023 r. - Uchwała nr 4/2023
Data publikacji: 2023-07-31
Uchwała nr 5/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2022
Data publikacji: 2023-07-31
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 21 czerwca 2023 r. - Uchwała nr 5/2023
Data publikacji: 2023-07-31
Uchwała nr 6/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r.
Data publikacji: 2023-07-31
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 21 czerwca 2023 r. - Uchwała nr 6/2023
Data publikacji: 2023-07-31
Uchwała nr 7/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2023 - 2026
Data publikacji: 2023-07-31
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 21 czerwca 2023 r. - Uchwała nr 7/2023
Data publikacji: 2023-07-31
rejestr zmian
Odpowiedzialny za treść: Kamil Bujak
Wprowadził informację: Adam Raszpunda
Ostatnio zmodyfikował: Adam Raszpunda
Data publikacji: 2023-06-23
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-23
powrót