rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Kontrole zewnętrzne
Kontrola problemowa Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Data publikacji: 2018-05-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Kontrola problemowa Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Data publikacji: 2015-01-12, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług za okres 01.01.2009 - 31.12.2009
Data publikacji: 2014-12-15, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług za okres 01.01.2008 - 31.12.2008
Data publikacji: 2014-12-15, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Kontrola kompleksowa Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Data publikacji: 2014-12-03, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski