rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwały
Uchwała nr 17/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: odwołania członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2023 r. i 2024 r.
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 13/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 12/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2024
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2024 r.
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024-2027
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 9/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2024.
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 8/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w dniu 6 grudnia 2023 r.
Data publikacji: 2024-01-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 7/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2023 - 2026
Data publikacji: 2023-07-31, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 6/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r.
Data publikacji: 2023-07-31, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 5/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2022
Data publikacji: 2023-07-31, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2022, sprawozdania finansowego za rok 2022
Data publikacji: 2023-07-31, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej wotum zaufania za rok 2022
Data publikacji: 2023-07-31, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 2/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym realizowane na podstawie biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.
Uchwała nr 2/2023
Data publikacji: 2023-04-11, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 1/2023 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: rekomendacji Związku dotyczącej cen biletów za usługi przewozu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminy uczestniczące w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.
Uchwała nr 1/2023
Data publikacji: 2023-04-11, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2023.
Uchwała nr 19/2022
Data publikacji: 2023-04-11, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 18/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2023 r.
Uchwała nr 18/2022
Data publikacji: 2023-04-11, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 17/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2023-2026.
Uchwała nr 17/2022
Data publikacji: 2023-04-11, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2023.
Uchwała nr 16/2022
Data publikacji: 2023-04-11, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022 - 2025
Data publikacji: 2022-12-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r.
Uchwała nr 14/2022
Data publikacji: 2022-11-25, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 13/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 12/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 9/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 8/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022 - 2025
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 7/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r.
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 6/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2021.
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 5/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2021, sprawozdania finansowego za rok 2021.
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej wotum zaufania za rok 2021
Data publikacji: 2022-07-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym realizowane na podstawie biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 3/2022
Data publikacji: 2022-04-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 2/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 20/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczącej określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 2/2022
Data publikacji: 2022-03-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 1/2022 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji Związku dotyczącej cen biletów za usługi przewozu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminy uczestniczące w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.
Uchwała nr 1/2022
Data publikacji: 2022-03-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 18/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 20/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczącej określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2021-12-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 17/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2021 r. i 2022 r.
Data publikacji: 2021-12-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2022
Data publikacji: 2021-12-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2022 r.
Data publikacji: 2021-12-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022-2025.
Data publikacji: 2021-12-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 13/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2022
Data publikacji: 2021-12-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 12/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz z tytułu rekompensaty opisanej w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Data publikacji: 2021-11-22, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: powołania do Komisji Budżetowej
Data publikacji: 2021-11-22, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: odwołania z Komisji Budżetowej
Data publikacji: 2021-11-22, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 9/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku ustalającej maksymalne ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym realizowane na podstawie biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2021-11-22, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 8/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym realizowane na podstawie biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.
Data publikacji: 2021-08-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 7/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2021 - 2024
Data publikacji: 2021-08-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 6/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2021 r.
Data publikacji: 2021-08-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 5/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2020.
Data publikacji: 2021-08-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2020, sprawozdania finansowego za rok 2020.
Data publikacji: 2021-08-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej wotum zaufania za rok 2020.
Data publikacji: 2021-08-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 2/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2021-03-29, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 1/2021 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2021-03-29, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 21/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2021
Data publikacji: 2021-02-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 20/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, określenia liczby jej członków, wyboru składu osobowego i ustalenia przedmiotu jej działania.
Data publikacji: 2021-02-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2021 r.
Data publikacji: 2021-02-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 18/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2021-2024.
Data publikacji: 2021-02-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 17/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2021.
Uchwała nr 17/2020
Data publikacji: 2021-02-08, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej.
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej.
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 13/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020 - 2023
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 12/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2020 r.
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2019.
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok 2019.
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 9/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej wotum zaufania za rok 2019.
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 8/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r.
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 7/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 6/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 5/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 2020-08-24, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Data publikacji: 2020-02-18, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 2/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Data publikacji: 2020-02-18, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 1/2020 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2020
Data publikacji: 2020-02-18, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 21/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: rekomendacji Związku dotyczącej cen biletów za usługi przewozu w transporcie komunalnym na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 20/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny.
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r.
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 18/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2020
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 17/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2020 r.
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2023.
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2020
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w dniu 4 grudnia 2019 r.
Data publikacji: 2019-12-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 13/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 19 IX 2012 r. dotyczącej piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019 - 2022
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2019 r.
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2018
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 9/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2018.
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 8/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej wotum zaufania za rok 2018.
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 7/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany porządku obrad posiedzenia w dniu 12 czerwca 2019 r
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 6/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wyboru członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 6/2019
Data publikacji: 2019-05-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 5/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: odwołania członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 5/2019
Data publikacji: 2019-05-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 22 marca 2017 r. dotyczącej wprowadzenia w przepisach porządkowych obowiązujących w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej zapisów regulujących przewóz wózków inwalidzkich oraz rowerów
Uchwała nr 4/2019
Data publikacji: 2019-05-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2019
Uchwała nr 3/2019
Data publikacji: 2019-05-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 2/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 2/2019
Data publikacji: 2019-05-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 1/2019 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany porządku obrad posiedzenia w dniu 27 marca 2019 r.
Uchwała nr 1/2019
Data publikacji: 2019-05-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 29/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 29/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 28/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2019
Uchwała nr 28/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 27/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019-2022
Uchwała nr 27/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 26/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2019 r.
Uchwała nr 26/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 25/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2019
Uchwała nr 25/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 24/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 24/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 23/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Zgromadzenia Związku nr 13/2016 z dnia 1 VI 2016r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP SKM i PR oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 23/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 22/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny.
Uchwała nr 22/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 21/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 21/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 20/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 20/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 19/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 18/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 18/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 17/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 17/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 16/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Zarządu Związku
Uchwała nr 15/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 19 IX 2012 r. dotyczącej piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej
Uchwała nr 14/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 13/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 13/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 12/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2018 - 2021
Uchwała nr 12/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2018 r.
Uchwała nr 11/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2017.
Uchwała nr 10/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 9/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2017
Uchwała nr 9/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 8/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała nr 8/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 7/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 7/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 6/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 6/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 5/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 13/2016 z dnia 1 VI 2016 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP SKM i PR oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 5/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 4/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 3/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 2/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2018
Uchwała Nr 2/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 1/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 1/2018
Data publikacji: 2018-11-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 20/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: udziału Związku w projekcie pn. „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym ZIT umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu”
Uchwała nr 20/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 19/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 18/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2017 r. i 2018 r.
Uchwała nr 18/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 17/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2018
Uchwała nr 17/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2018-2021
Uchwała nr 16/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2018 r.
Uchwała nr 15/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 14/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2018.
Uchwała Nr 14/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 13/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 13/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 12/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 12/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11 /2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017-2020
Uchwała nr 11 /2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2017 rok
Uchwała nr 10/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 9/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej absolutorium za rok 2016
Uchwała Nr 9/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 8/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2016
Uchwała Nr 8/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 7/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 7/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 6/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia w przepisach porządkowych obowiązujących w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej zapisów regulujących przewóz wózków inwalidzkich oraz rowerów
Uchwała Nr 6/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 5/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: wyposażenia środków miejskiej komunikacji zbiorowej w pasy umożliwiające zabezpieczenie przewożonych rowerów
Uchwała Nr 5/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 4/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 3/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 2/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2017
Uchwała Nr 2/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 1/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 1/2017
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 23/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2016 r.
Uchwała nr 23/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 22/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2017
Uchwała nr 22/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 21/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017-2020
Uchwała nr 21/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 20/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2017 r.
Uchwała nr 20/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, określenia ostatecznego terminu ich dokonania oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała nr 19/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 18/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 18/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 17/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 17/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 16/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 16/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 15/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 15/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 19 IX 2012 r. dotyczącej piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej
Uchwała nr 14/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 13/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP SKM i PR oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu.
Uchwała nr 13/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 12/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 12/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 11/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019
Uchwała nr 11/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2016 rok
Uchwała nr 10/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 9/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2015.
Uchwała Nr 9/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 8/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2015.
Uchwała Nr 8/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 7/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 7/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 6/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 6/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 5/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 5/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 4/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 3/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 3/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 2/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2016
Uchwała Nr 2/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 1/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 1/2016
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 25/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała nr 25/2015
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 24/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP SKM lub pociągami PKP SKM i PR oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu.
Uchwała nr 24/2015
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 23/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. dotyczącej wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz ceni zasad korzystania z tego biletu
Uchwała nr 23/2015
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 22/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2015 r.
Uchwała nr 22/2015
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 21/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2016
Uchwała nr 21/2015
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 20/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2016 rok
Uchwała nr 20/2015
Data publikacji: 2018-11-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019
Uchwała nr 19/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 18/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 18/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 17/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 17/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 16/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 16/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 15/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 15/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 14/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 14/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 13/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 13/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 12/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 12/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 11/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 11/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 10/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015 - 2018
Uchwała nr 10/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 9/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2015 rok
Uchwała nr 9/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 8/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2014
Uchwała Nr 8/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 7/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2014, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2014
Uchwała Nr 7/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 6/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 6/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 5/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015 - 2018
Uchwała nr 5/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 4/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2015 rok
Uchwała nr 4/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 3/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w II, III i IV kwartale 2015r. oraz zasad i terminów wnoszenia przez Gminy w tym okresie składki członkowskiej
Uchwała Nr 3/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 2/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w roku 2015
Uchwała Nr 2/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 1/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 1/2015
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 20/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania do Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 20/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 19/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: odwołania z Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 19/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 18/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania tzw. e-papierosów
Uchwała nr 18/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 17/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2014 r.
Uchwała nr 17/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 16/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2015
Uchwała nr 16/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 15/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2015 rok
Uchwała nr 15/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 14/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015 - 2018
Uchwała nr 14/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 13/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia nr 17/2008, z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009 oraz 2 grudnia numer 21/2009, z 2010 r.: z dnia 27 października nr 18/2010, z 2011 r.: z dnia 14 grudnia nr 26/2011, z 2012 r.: z dnia 5 grudnia numer 15/2012 oraz z 2013 r.: z dnia 4 grudnia nr 16/2013) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 13/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 12/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 12/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 11/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: udziału Związku w projekcie pn. „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu” i pełnienia w nim przez niego roli koordynatora
Uchwała Nr 11/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 10/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 10/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 9/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Uchwała Nr 9/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 8/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014-2017
Uchwała nr 8/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała nr 7/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2014 rok
Uchwała nr 7/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 6/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2013
Uchwała Nr 6/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 5/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2013, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2013.
Uchwała Nr 5/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 4/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 4/2014
Data publikacji: 2018-11-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 3/2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: Uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku z 11 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami w Zgromadzeniu MZKZG oraz pracą w komisjach MZKZG
Uchwała Nr 3/2014
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2014
Uchwała Nr 2/2014
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2014
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP SKM oraz PR, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny urzędowej
Uchwała Nr 21/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2013 r.
Uchwała Nr 20/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2014
Uchwała Nr 19/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2014 r.
Uchwała Nr 18/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014 - 2017
Uchwała Nr 17/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. Nr 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia Nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia Nr 17/2008, z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia Nr 12/2009 oraz 2 grudnia Nr 21/2009, z 2010 r.: z dnia 27 października Nr 18/2010, z 2011 r.: z dnia 14 grudnia Nr 26/2011 oraz z 2012 r.: z dnia 5 grudnia Nr 15/2012) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej
Uchwała Nr 16/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 15/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2012 w sprawie zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 14/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 13/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013-2016
Uchwała Nr 12/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 rok
Uchwała Nr 11/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2012
Uchwała Nr 10/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2012, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2012
Uchwała Nr 9/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 8/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 7/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 21/2012 w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określania zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 6/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r.
Uchwała Nr 5/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013-2016
Uchwała Nr 4/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: dostosowania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 - 2016 do wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86)
Uchwała Nr 3/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2013
Uchwała Nr 2/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 23/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 23/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 22/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 21/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 23 czerwca 2010 r. Nr 12/2010 w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określania zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 20/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2012 r.
Uchwała Nr 19/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2013
Uchwała Nr 18/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2013 rok
Uchwała Nr 17/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 - 2016
Uchwała Nr 16/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwałach Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia nr 17/2008, z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009 oraz 2 grudnia numer 21/2009, z 2010 r.: z dnia 27 października nr 18/2010 oraz z 2011 r.: z dnia 14 grudnia nr 26/2011) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 15/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 września 2012 w sprawie: zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 13/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 września 2012 r w sprawie: piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej
Uchwała Nr 12/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 11/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany statutu MZKZG
Uchwała Nr 10/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 rok
Uchwała Nr 9/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2011
Uchwała Nr 8/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2011, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2011, informacji o stanie mienia MZKZG za rok 2011
Uchwała Nr 7/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 6/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 5/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 4/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 stycznia 2012 r.w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 5/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 3/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2012
Uchwała Nr 2/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 31/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2012
Uchwała Nr 31/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 30/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do Związku nowego członka - Gminy Szemud
Uchwała Nr 30/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 29/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2011 r.
Uchwała Nr 29/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 28/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2012 rok
Uchwała Nr 28/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 27/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015
Uchwała Nr 27/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 26/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia nr 17/2008 oraz z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009 oraz 2 grudnia numer 21/2009 oraz z 2010 r.: z dnia 27 października nr 18/2010) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 26/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 25/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 25/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 24/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 dobowego biletu metropolitalnego
Uchwała Nr 24/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 23/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości sumy, do której Zarząd MZKZG może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie
Uchwała Nr 23/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 - 2014
Uchwała Nr 22/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok.
Uchwała Nr 21/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 20/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 19/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 18/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 17/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 16/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 15/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok
Uchwała Nr 13/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2010
Uchwała Nr 12/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2010, sprawozdania finansowgo oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2010, informacji o stanie mienie MZKZG za rok 2010
Uchwała Nr 11/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 10/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2010 r.
Uchwała Nr 9/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2011 Zgromadzenia MZKZGj z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 8/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 7/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 6/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 5/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2011
Uchwała Nr 4/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr 3/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2011
Uchwała Nr 2/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2011 Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Nr 20/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 21/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: planu finansowego (budżetu) Związku na 2011 rok
Uchwała Nr 20/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011-2014
Uchwała Nr 19/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 sierpnia 2007 r. nr 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku: z roku 2008: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 03 grudnia nr 17/2008 oraz z 2009 r: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009 oraz 2 grudnia numer 21/2009) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 18/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 17/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 rok
Uchwała Nr 16/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwaly budżetowej MZKZG
Uchwała Nr 15/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu [planu finansowego] MZKZG oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr 14/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 13/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łaczonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociagami PKP IC, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 12/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 11/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 10/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 9/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 21/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości marży przy sprzedaży biletów metropolitalnych uprawniających do przewozu osób oraz bagażu środkami komunikacji zbiorowej na terenie MZKZG
Uchwała Nr 8/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 rok
Uchwała Nr 7/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2009
Uchwała Nr 6/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań Zarządu MZKZG za rok 2009
Uchwała Nr 5/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2010
Uchwała Nr 4/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr 3/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2010
Uchwała Nr 2/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 rok
Uchwała Nr 22/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia nr 17/2008 oraz z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia wysokości składki członkowskiej Gmin - członkówMZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 21/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 20/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 19/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 18/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku dot. określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 17/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia warunków płacowych nieetatowych członków w Zarządzie MZKZG
Uchwała Nr 16/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: określenia projektu taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 15/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 rok
Uchwała Nr 13/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 sierpnia 2007 r. nr 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwałach Zgromadzenia Związku: z roku 2008: z dnia 04 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 03 grudnia nr 17/2008) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 12/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2008
Uchwała Nr 11/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań Zarządu MZKZG za rok 2008
Uchwała Nr 10/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 9/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2009
Uchwała Nr 8/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia MZKZG Nr 20/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 7/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 6/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku
Uchwała Nr 5/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 4/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku
Uchwała Nr 3/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2009
Uchwała Nr 2/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, określenia ostatecznego terminu ich dokonania oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała Nr 19/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: planu finansowego (budżetu) na 2009 rok
Uchwała Nr 18/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z dnia 23 kwietnia 2008 r. numer 9/2008) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 17/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 16/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego (budżetu) MZKZG za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku..
Uchwała Nr 15/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia MZKZG nr 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 13/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 12/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany standardów jakości usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Związku
Uchwała Nr 11/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2008 rok.
Uchwała Nr 10/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 sierpnia 2007 r. numer 14/2007 dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 9/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 8/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: określenia standardów jakości usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Związku
Uchwała Nr 7/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: podjęcia przez Związek realizacji zadań statutowych
Uchwała Nr 6/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: podjęcia planu finansowego (budżetu) na 2008 rok
Uchwała Nr 5/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2007
Uchwała Nr 4/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań Zarządu MZKZG za rok 2007
Uchwała Nr 3/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2008
Uchwała Nr 2/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Związku nowego członka - Gminy Szemud
Uchwała Nr 22/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2007 Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości marży przy sprzedaży biletów metropolitalnych uprawniających do przewozu osób oraz bagażu środkami komunikacji zbiorowej na terenie MZKZG
Uchwała Nr 21/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 20/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2007 Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia protokołu posiedzenia Zgromadzenia Związku
Uchwała Nr 19/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Uchwała Nr 18/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie: planu finansowego (budżet) na 2007 rok.
Uchwała Nr 17/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie: procedury uchwalania planu finansowego (budżetu) MZKZG oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi
Uchwała Nr 16/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia znaku graficznego MZKZG
Uchwała Nr 15/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2007 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 14/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Uchwała Nr 13/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Uchwała Nr 12/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2007 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru przedstawiciela Zgromadzenia MZKZGj reprezentującego Związek w umowach zawieranych z członkami Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 10/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 92007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia warunków płacowych nieetatowych członków Związku w Zarządzie MZKZG
Uchwała Nr 8/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów przedstawicieli gmin - członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami w Zgromadzeniu MZKZG oraz pracą w komisjach Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 7/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 6/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 5/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 4/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 3/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: zasad wykonywania funkcji w Zarządzie MZKZG
Uchwała Nr 2/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2007
Uchwała Nr 1/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski