rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Usługi
Druk i dostawa: gazety, ulotek, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów, wyklejek, wizytówek, piktogramów, materiałów na wychowanie komunikacyjne do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/9/20
Data publikacji: 2020-12-31, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni, Gdynia – Miasto na prawach powiatu) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/5/20
Data publikacji: 2020-11-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańsk, działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/4/20
Data publikacji: 2020-11-10, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu.
MZKZG/ZP/WR/3/20
Data publikacji: 2020-10-29, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. biletów metropolitalnych i świadczenie usług transportowych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety, czyli honorowania tych biletów oraz zasad dokonywania z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/2/20
Data publikacji: 2020-10-26, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez POLREGIO sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego POLREGIO sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z POLREGIO sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/1/20
Data publikacji: 2020-10-21, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Druk i dostawa biletów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/6/20
Data publikacji: 2020-10-12, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Druk i dostawa kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/7/20
Data publikacji: 2020-10-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Druk i dostawa gazety do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/4/20
Data publikacji: 2020-08-13, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Druk i dostawa gazety, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów i piktogramów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/3/20
Data publikacji: 2020-04-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Przetarg nieograniczony na druk i dostawę ulotek i wyklejek do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/2/20
Data publikacji: 2020-02-17, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Przetarg nieograniczony na druk i dostawę biletów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/1/20
Data publikacji: 2020-02-14, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni, Gdynia – Miasto na prawach powiatu) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/6/19
Data publikacji: 2019-11-05, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Druk i dostawa modeli kartonowych, piktogramów i logotypów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/5/19
Data publikacji: 2019-11-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańsk, działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/5/19
Data publikacji: 2019-11-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/4/19
Data publikacji: 2019-11-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Przetarg nieograniczony na druk i dostawę kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/4/19
Data publikacji: 2019-10-30, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/3/19
Data publikacji: 2019-10-29, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. biletów metropolitalnych i świadczenie usług transportowych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety, czyli honorowania tych biletów oraz zasad dokonywania z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/2/19
Data publikacji: 2019-10-28, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Udzielenie wsparcia technologicznego programistycznego w postaci utrzymania, modyfikacji kodu oprogramowania aplikacji urządzeń końcowych oraz udzielanie wsparcia technicznego w zakresie prawidłowej pracy Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, w tym podniesienie oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa i integracji Pasażerskiego Systemu Kartowego
MZKZG/ZP/WR/1/19
Data publikacji: 2019-09-10, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Przetarg nieograniczony na druk i dostawę kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/2/18
Data publikacji: 2018-11-15, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańsk, działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/5/18
Data publikacji: 2018-10-11, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni, Gdynia – Miasto na prawach powiatu) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/4/18
Data publikacji: 2018-10-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/3/18
Data publikacji: 2018-10-05, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. biletów metropolitalnych i świadczenie usług transportowych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety, czyli honorowania tych biletów oraz zasad dokonywania z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/2/18
Data publikacji: 2018-10-04, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/1/18
Data publikacji: 2018-10-03, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Druk i dostawa gazety, ulotek, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów, wyklejek taryfowych, piktogramów oraz materiałów na wychowanie komunikacyjne do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/1/18
Data publikacji: 2018-04-27, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni, Gdynia – Miasto na prawach powiatu) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/5/17
Data publikacji: 2017-12-01, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańsk, działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/4/17
Data publikacji: 2017-11-30, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/3/17
Data publikacji: 2017-11-14, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. biletów metropolitalnych i świadczenie usług transportowych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety, czyli honorowania tych biletów oraz zasad dokonywania z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/2/17
Data publikacji: 2017-11-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/1/17
Data publikacji: 2017-11-08, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Druk i dostawa schematów sieci komunikacyjnej, piktogramów, kalendarzy, folderów reklamowych, materiałów edukacyjnych oraz biletów metropolitalnyck do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/3/17
Data publikacji: 2017-10-31, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Druk i dostawa gazety, ulotek, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów, wyklejek taryfowych, wyklejek-logotypów na pojazd oraz materiałów edukacyjnych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/2/17
Data publikacji: 2017-07-20, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Przetarg nieograniczony na druk i dostawę gazety, ulotek, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów, wyklejek taryfowych, folderów reklamowych oraz materiałów edukacyjnych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/ZP/N/1/17
Data publikacji: 2017-04-28, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańsk) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/10/16
Data publikacji: 2016-12-08, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/9/16
Data publikacji: 2016-12-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/8/16
Data publikacji: 2016-11-21, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. biletów metropolitalnych i świadczenie usług transportowych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety, czyli honorowania tych biletów oraz zasad dokonywania z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/7/16
Data publikacji: 2016-11-16, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/6/16
Data publikacji: 2016-11-14, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska) rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/4/16
Data publikacji: 2016-05-13, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni) rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/5/16
Data publikacji: 2016-05-13, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/3/16
Data publikacji: 2016-05-11, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/1/16
Data publikacji: 2016-05-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. biletów metropolitalnych i świadczenie usług transportowych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety, czyli honorowania tych biletów oraz zasad dokonywania z PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu
MZKZG/ZP/WR/2/16
Data publikacji: 2016-05-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego
MZKZG/ZP/WR/8/15
Data publikacji: 2015-12-03, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańsk) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego
MZKZG/ZP/WR/7/15
Data publikacji: 2015-11-27, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego
MZKZG/ZP/WR/6/15
Data publikacji: 2015-11-26, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego
MZKZG/ZP/WR/5/15
Data publikacji: 2015-11-26, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
MZKZG/ZP/WR/4/15
Data publikacji: 2015-11-25, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Utworzenie i uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, udzielanie wsparcia technicznego w zakresie poprawnej pracy Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, podniesienie oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa i integracji Pasażerskiego Systemu Kartowego
MZKZG/ZP/WR/3/15
Data publikacji: 2015-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Utworzenie i uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, udzielanie wsparcia technicznego w zakresie poprawnej pracy Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, podniesienie oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa i integracji Pasażerskiego Systemu Kartowego
MZKZG/ZP/WR/2/15
Data publikacji: 2015-03-02, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Utworzenie i uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, udzielanie wsparcia technicznego w zakresie poprawnej pracy Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, podniesienie oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa i integracji Pasażerskiego Systemu Kartowego
MZKZG/ZP/WR/2/15
Data publikacji: 2015-01-29, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańsk) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego biletów metropolitalnych
Data publikacji: 2014-10-20, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni) na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego biletów metropolitalnych
Data publikacji: 2014-10-20, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego biletów metropolitalnych
Data publikacji: 2014-10-20, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego biletów metropolitalnych
Data publikacji: 2014-10-20, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. biletów metropolitalnych
Data publikacji: 2014-10-20, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Wprowadzenie do systemu taryfowego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. biletów metropolitalnych
MZKZG/ZP/WR/1/14
Data publikacji: 2014-05-23, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski