rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Data publikacji: 2022-05-23
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji: 2022-05-23
Informacja dodatkowa
Data publikacji: 2022-05-23
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
Data publikacji: 2022-05-23
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Data publikacji: 2022-05-23
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji: 2022-05-23
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego MZKZG z siedzibą w Gdańsku za rok 2021
Data publikacji: 2022-05-23
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Data publikacji: 2022-05-23
rejestr zmian
Odpowiedzialny za treść: Kamil Bujak
Wprowadził informację: Adam Raszpunda
Ostatnio zmodyfikował: Adam Raszpunda
Data publikacji: 2022-05-23
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-23
powrót