rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji: 2020-06-18
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji: 2020-06-18
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetoweggo
Data publikacji: 2020-06-18
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Data publikacji: 2020-06-18
Informacja dodatkowa
Data publikacji: 2020-06-18
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
Data publikacji: 2020-06-18
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Data publikacji: 2020-06-18
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego MZKZG z siedzibą w Gdańsku za rok 2019
Data publikacji: 2020-06-18
rejestr zmian
Odpowiedzialny za treść: Kamil Bujak
Wprowadził informację: Adam Raszpunda
Ostatnio zmodyfikował: Adam Raszpunda
Data publikacji: 2020-06-18
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-18
powrót