rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji: 2019-05-07
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
Data publikacji: 2019-05-07
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji: 2019-05-07
Rachunek zysków i strat jednostki
Data publikacji: 2019-05-07
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Data publikacji: 2019-05-07
Informacja dodatkowa
Data publikacji: 2019-05-27
rejestr zmian
Odpowiedzialny za treść: Kamil Bujak
Wprowadził informację: Adam Raszpunda
Ostatnio zmodyfikował: Adam Raszpunda
Data publikacji: 2019-05-07
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-07
powrót