rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Ostatnio dodane publikacje
Raport o stanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2022 r. stanowiący sprawozdanie z działalności jego Zarządu
MZKZG > Raport o stanie MZKZG
Data publikacji: 2023-05-24
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisu zintegrowanego systemu informatycznego SYMFONIA na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
MZKZG/O/7/23
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych > Zapytania ofertowe
Data publikacji: 2023-04-28
Skład Zgromadzenia w 2023 r.
MZKZG > Zgromadzenie > Skład Zgromadzenia
Data publikacji: 2023-04-17
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Budżet > Sprawozdania finansowe
Data publikacji: 2023-04-12
Informacja z realizacji budżetu MZKZG za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
Budżet > Sprawozdania budżetowe
Data publikacji: 2023-04-11

MZKZG
 
Gminy tworzące związek
Skład Zgromadzenia
Kompetencje Zgromadzenia
Uchwały Zgromadzenia
Posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Transmisja na żywo z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Transmisje z posiedzeń Zgromadzenia MZKZG
Rok 2019
Rok 2020
Terminy posiedzeń Zgromadzenia MZKZG
Komisje Zgromadzenia
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetowa
Statut
Raport o stanie MZKZG
Uchwała taryfowa
Skład Zarządu
Kompetencje Zarządu
Rok 2022
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Sprawozdania finansowe
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9

Telefon: +48 58 342 25 00, Fax: +48 58 342 24 99, E-mail: sekretariat@mzkzg.orgInternet: www.mzkzg.org
NIP: 957-097-61-68, REGON: 220453903

ePUAP
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej przyjmuje korespondencję złożoną za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej:
/7c6o02sfiu/SkrytkaESP - skrytka domyślna, powiązana z formularzem pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Złożenie pisma do MZKZG poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na ePUAP oraz Profilu Zaufanego na ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/
Akceptowane formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.

Na skróty
Zarządzenia Przewodniczącego MZKZG
Petycje
2016
Nabór pracowników
Uchwały budżetowe
Sprawozdania budżetowe
Zamówienia publiczne - Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne - Dostawy
Zamówienia publiczne - Usługi
Zamówienia publiczne do 30 000 EURO - Zapytania ofertowe
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 złotych
Dane teleadresowe
Serwis internetowy MZKZG
Polityka prywatności