rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Uchwały
Uchwała Nr 3/2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: Uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku z 11 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami w Zgromadzeniu MZKZG oraz pracą w komisjach MZKZG
Uchwała Nr 3/2014
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2014
Uchwała Nr 2/2014
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2014
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP SKM oraz PR, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny urzędowej
Uchwała Nr 21/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2013 r.
Uchwała Nr 20/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2014
Uchwała Nr 19/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2014 r.
Uchwała Nr 18/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014 - 2017
Uchwała Nr 17/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. Nr 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia Nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia Nr 17/2008, z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia Nr 12/2009 oraz 2 grudnia Nr 21/2009, z 2010 r.: z dnia 27 października Nr 18/2010, z 2011 r.: z dnia 14 grudnia Nr 26/2011 oraz z 2012 r.: z dnia 5 grudnia Nr 15/2012) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej
Uchwała Nr 16/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 15/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2012 w sprawie zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 14/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 13/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013-2016
Uchwała Nr 12/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 rok
Uchwała Nr 11/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2012
Uchwała Nr 10/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2012, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2012
Uchwała Nr 9/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 8/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 7/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 21/2012 w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określania zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 6/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r.
Uchwała Nr 5/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013-2016
Uchwała Nr 4/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: dostosowania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 - 2016 do wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86)
Uchwała Nr 3/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2013
Uchwała Nr 2/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2013
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 23/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 23/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 22/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 21/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 23 czerwca 2010 r. Nr 12/2010 w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łączonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociągami PKP IC, określania zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 20/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2012 r.
Uchwała Nr 19/2012
Data publikacji: 2014-06-10, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2013
Uchwała Nr 18/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2013 rok
Uchwała Nr 17/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 - 2016
Uchwała Nr 16/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwałach Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia nr 17/2008, z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009 oraz 2 grudnia numer 21/2009, z 2010 r.: z dnia 27 października nr 18/2010 oraz z 2011 r.: z dnia 14 grudnia nr 26/2011) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 15/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 września 2012 w sprawie: zasad numerowania przystanków komunalnej komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 13/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 września 2012 r w sprawie: piktogramów umieszczanych na pojazdach komunalnej komunikacji miejskiej
Uchwała Nr 12/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 11/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany statutu MZKZG
Uchwała Nr 10/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 rok
Uchwała Nr 9/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2011
Uchwała Nr 8/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2011, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2011, informacji o stanie mienia MZKZG za rok 2011
Uchwała Nr 7/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 6/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 5/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 4/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 stycznia 2012 r.w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 5/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 3/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2012
Uchwała Nr 2/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2012
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 31/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2012
Uchwała Nr 31/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 30/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do Związku nowego członka - Gminy Szemud
Uchwała Nr 30/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 29/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2011 r.
Uchwała Nr 29/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 28/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2012 rok
Uchwała Nr 28/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 27/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015
Uchwała Nr 27/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 26/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia nr 17/2008 oraz z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009 oraz 2 grudnia numer 21/2009 oraz z 2010 r.: z dnia 27 października nr 18/2010) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 26/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 25/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 25/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 24/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 dobowego biletu metropolitalnego
Uchwała Nr 24/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 23/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości sumy, do której Zarząd MZKZG może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie
Uchwała Nr 23/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 - 2014
Uchwała Nr 22/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok.
Uchwała Nr 21/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej
Uchwała Nr 20/2011
Data publikacji: 2014-06-09, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 19/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 18/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 17/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 16/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 15/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok
Uchwała Nr 13/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2010
Uchwała Nr 12/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2010, sprawozdania finansowgo oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2010, informacji o stanie mienie MZKZG za rok 2010
Uchwała Nr 11/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 10/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2010 r.
Uchwała Nr 9/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2011 Zgromadzenia MZKZGj z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 8/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 7/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 6/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 5/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2011
Uchwała Nr 4/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr 3/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2011
Uchwała Nr 2/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2011 Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2011
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Nr 20/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 21/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: planu finansowego (budżetu) Związku na 2011 rok
Uchwała Nr 20/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011-2014
Uchwała Nr 19/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 sierpnia 2007 r. nr 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku: z roku 2008: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 03 grudnia nr 17/2008 oraz z 2009 r: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009 oraz 2 grudnia numer 21/2009) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 18/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 17/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 rok
Uchwała Nr 16/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwaly budżetowej MZKZG
Uchwała Nr 15/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu [planu finansowego] MZKZG oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr 14/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 13/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego łaczonego z biletem uprawniającym do przejazdu pociagami PKP IC, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny
Uchwała Nr 12/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 11/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 10/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 9/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 21/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości marży przy sprzedaży biletów metropolitalnych uprawniających do przewozu osób oraz bagażu środkami komunikacji zbiorowej na terenie MZKZG
Uchwała Nr 8/2010
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 rok
Uchwała Nr 7/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2009
Uchwała Nr 6/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań Zarządu MZKZG za rok 2009
Uchwała Nr 5/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2010
Uchwała Nr 4/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr 3/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2010
Uchwała Nr 2/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2010
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 rok
Uchwała Nr 22/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z 2008 r.: z dnia 23 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 3 grudnia nr 17/2008 oraz z 2009 r.: z dnia 1 kwietnia nr 12/2009) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia wysokości składki członkowskiej Gmin - członkówMZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 21/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 20/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 19/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 9 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 18/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku dot. określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 17/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia warunków płacowych nieetatowych członków w Zarządzie MZKZG
Uchwała Nr 16/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: określenia projektu taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG
Uchwała Nr 15/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 rok
Uchwała Nr 13/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 sierpnia 2007 r. nr 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwałach Zgromadzenia Związku: z roku 2008: z dnia 04 kwietnia nr 9/2008 i z dnia 03 grudnia nr 17/2008) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 12/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2008
Uchwała Nr 11/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań Zarządu MZKZG za rok 2008
Uchwała Nr 10/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 9/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKZG na rok 2009
Uchwała Nr 8/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia MZKZG Nr 20/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 7/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 6/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku
Uchwała Nr 5/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku
Uchwała Nr 4/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku
Uchwała Nr 3/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2009
Uchwała Nr 2/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2009
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, określenia ostatecznego terminu ich dokonania oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała Nr 19/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: planu finansowego (budżetu) na 2009 rok
Uchwała Nr 18/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 lipca 2007 r. numer 14/2007 (z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale Zgromadzenia Związku z dnia 23 kwietnia 2008 r. numer 9/2008) dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 17/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 16/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego (budżetu) MZKZG za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku..
Uchwała Nr 15/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 14/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia MZKZG nr 20/2007 z dnia 7 XI 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 13/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 12/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany standardów jakości usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Związku
Uchwała Nr 11/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2008 rok.
Uchwała Nr 10/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 11 sierpnia 2007 r. numer 14/2007 dotyczącej wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 9/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 8/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: określenia standardów jakości usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Związku
Uchwała Nr 7/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: podjęcia przez Związek realizacji zadań statutowych
Uchwała Nr 6/2008
Data publikacji: 2014-06-05, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: podjęcia planu finansowego (budżetu) na 2008 rok
Uchwała Nr 5/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi MZKZG za rok 2007
Uchwała Nr 4/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań Zarządu MZKZG za rok 2007
Uchwała Nr 3/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2008
Uchwała Nr 2/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 1/2008
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 22/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Związku nowego członka - Gminy Szemud
Uchwała Nr 22/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 21/2007 Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości marży przy sprzedaży biletów metropolitalnych uprawniających do przewozu osób oraz bagażu środkami komunikacji zbiorowej na terenie MZKZG
Uchwała Nr 21/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 20/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz określenia cen i zasad korzystania z tego biletu
Uchwała Nr 20/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 19/2007 Zgromadzenia MZKZG Zatoki Gdańskiej z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia protokołu posiedzenia Zgromadzenia Związku
Uchwała Nr 19/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 18/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Uchwała Nr 18/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 17/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie: planu finansowego (budżet) na 2007 rok.
Uchwała Nr 17/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 16/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie: procedury uchwalania planu finansowego (budżetu) MZKZG oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi
Uchwała Nr 16/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 15/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia znaku graficznego MZKZG
Uchwała Nr 15/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 14/2007 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin - członków MZKZG oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku
Uchwała Nr 14/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 13/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Uchwała Nr 13/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 12/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Uchwała Nr 12/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 11/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej MZKZG
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2007 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru przedstawiciela Zgromadzenia MZKZGj reprezentującego Związek w umowach zawieranych z członkami Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 10/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 9/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: określenia warunków płacowych Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 92007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 8/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia warunków płacowych nieetatowych członków Związku w Zarządzie MZKZG
Uchwała Nr 8/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 7/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów przedstawicieli gmin - członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami w Zgromadzeniu MZKZG oraz pracą w komisjach Zgromadzenia MZKZG
Uchwała Nr 7/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 6/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 6/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 5/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru członka Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 5/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 4/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 4/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 3/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu MZKZG
Uchwała Nr 3/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 2/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: zasad wykonywania funkcji w Zarządzie MZKZG
Uchwała Nr 2/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 1/2007 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZKZG w roku 2007
Uchwała Nr 1/2007
Data publikacji: 2014-06-04, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski