rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Statut
Statut MZKZG - tekst jednolity, przyjęty Uchwała nr 29/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2019-01-09, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Uchwała Nr 9/2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany statutu MZKZG
Uchwała Nr 9/2014
Data publikacji: 2016-01-08, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Uchwała Nr 10/2012 Zgromadzenia MZKZG z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany statutu MZKZG
Uchwała Nr 10/2012
Data publikacji: 2014-06-06, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski
Statut Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Data publikacji: 2014-06-03, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski