rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.
Data publikacji: 2021-02-17, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
Data publikacji: 2020-01-22, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
Data publikacji: 2019-02-05, osoba odpowiedzialna: Kamil Bujak
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Data publikacji: 2018-02-27, osoba odpowiedzialna: Hubert Kołodziejski